Osnabrück ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi

Leimbrink.4 - 49124 Georgsmarienhütte

    Alevitische Kultur Zentrum Osnabrück und Umgebung

 

 

 

 

 

 RESİMLERLE  OSNABRÜCK-A.K.M  ETKİNLİKLERİ

                        

 

 

 

 

 

 

UNESCO 2021 HACI BEKTAŞ VELİ VE YUNUS EMRE ANMA YILI

 

HACI BEKTAŞ VELİ / Sözleri 

 

 

 • Ara,bul.
 • Kadınları okutunuz.
 • İncinsen de, incitme.
 • Murada ermek sabır iledir.
 • Doğruluk dostluk kapısıdır.
 • Araştırma açık bir sınavdır.
 • Eline, beline, diline sahip ol.
 • Her ne ararsan kendinde ara.
 • Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
 • Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
 • Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.
 • Okunacak en büyük kitap insandır.
 • İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.
 • Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 • Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
 • İlim,hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

 

 

 

 

 

 

 

RESİMLERLE HACI BEKTAŞDAKİ  KUTSAL YERLER

 

 

 

 

 

 

 

2021 YASI MATEM ORUCU ERKANI

 

2021- YASI MATEM MUHARREM CEMi

 

 

Muharem Ayı ne anlama Gelir

Muharrem ayı, bütün Aleviler için yas ayıdır.

Aleviler, Muharrem ayında kimi yerlerde (Caferiler ) 10, kimi yerlerde de on iki İmamlar için 12 gün (Anadolu Alevileri) veya 15 Gün oruç Tutarlar. Üç Gün Tutulan oruc Muharem Ayı Başlamadan  Şehit olan Hz.Hüseynin Amcasının oğlu Müslüm Akil ve iki oğlu için oruç tutulur. 10 Ekim 680’de Kerbela’da Yezit tarafından öldürülen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.

Aleviler, Hz. Ali ile Muaviye arasında, sonra onların oğulları olan İmam Hüseyin ile Yezid arasındaki mücadeleye basit bir “iktidar kavgası” olarak bakmazlar. Aleviler için bu mücadele asıl olarak mazlum ile zalimin mücadelesi olduğu gibi, özgürlükle esaretin ayrışmasını da simgeler. Çünkü İmam Hüseyin, haksızlığa tavır almış, canı pahasına Yezit’e biat etmemiştir. Bundan dolayı da, Aleviler için, Hz. Ali ve oğlu İmam Hüseyin mazlumluğun, direnişin ve adaletin, Muaviye ve oğlu Yezid ise zalimliğin sembolleridir. Bilimsel olarak ele alındığında bu oruç insanlığın en kadim matemlerinden biridir…

 

 

Bakıp çar köşeyi seyran eyleyen
Yaraların bende, İmam Hüseyin
Hak için serini kurban eyleyen
Yaraların bende, İmam Hüseyin
 
Halifeler gülbengini çekiyor
Dost acısı şu sinemi yakıyor
Daha kanın ılgıt ılgıt akıyor
Yaraların bende, İmam Hüseyin
 
Kalbimin aynası, gönlümün yazı
El'aman dergâhtan ayırma bizi
Gerçeklerin her dem baş vurur sözü
Yaraların bende, İmam Hüseyin
 
Kafir Yezit sesimizi dinledi
Hançer vurup ciğerimi doğradı
Parmaklarını çelik etti, oynadı
Yaraların bende, İmam Hüseyin
 
Müminlerin bade süzer elinde
Ölsem gerek, arzum kaldı yolunda
Ilgıt ılgıt Kerbela'nın çölünde
Yaraların bende, İmam Hüseyin
 
Hakikat evinde gizli sır olan
Cümle müminlere destigir olan
Sensiz şu cihan neylesin BORAN (Şah beyiti)
Yaraların bende, İmam Hüseyin

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜNKAR DAN  ÖRNEK SÖZLER

 

ELİNE BELİNE DİLİNE SAHİP

 

İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.

 

                                                        

HARARET NAR DADIR SACDA DEGİLDİR

KERAMET BAŞTADIR TAC,DA DEĞİLDİR

HER NE ARAR İSEN KENDİNDE ARA

KUDÜS,TE MEKKE,DE HACDA  DEGİLDİR!!!

                                                                        HÜNKAR HACI BEKTAŞI VELİ

                                                                                        

NURU ÇERAĞ

 

HIZIR KİMDİR

Efsanevi bir kişiliğe sahip Hızır hakkında başka toplumlar arasında olduğu gibi Aleviler arasında da birçok söylenti bulunmaktadır. Hızır’ın zor durumda olan kişilerin yardımına yetiştiğine inanılır.
Alevilikte bunu anlatan “Yetiş Ya Bozatlı Hızır” gibi sözler sıkça kullanılır. Alevi Ozanlarının deyişlerinde de Hızır önemli yer tutar.Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir
 Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.
Alevilerin Hızır orucu tutmalarının kaynagı   Hasan la Hüseyin Hasta olurlar Hz.Muhammede Danışırlar ve Hz.Peygamberin Tasviyesi Üzerine Hz.Ali ve Hz.Fatıma nın Üç gün oruç tutarlar. Bu Kuran Kerim Kaynaklıdır. İnsan Suresi (Dehr) 8-9 Ayetleri  Ehlibeytin Üç günlük orucu için inmiştir.

 

Hz. Ali ve Hz. Fatma'nın çocuklarının hastalanmaları üzerine üç gün oruç tutmaları ve her üç günde de tam oruçlarını açacakları sırada birden kapılarına dayanıp onlardan yardım isteyen yetime,yoksula ve esire Yiyeceklerini vermişlerdir. üç gün su ile oruçlarını açmışlardır.  (farklı kişiler görünümünde her defa gelen Hz. Hızır'dır ve Hz. Ali ile Hz. Fatma'yı sınamaktadır). Ehlibeytin bu Davranışı Allah tarafından övülmüş ve

yukarıda belirtilen İnsan(Dehr) Suresi,nin 8 ve 9 Ayetleri Nazil olmuştur (inmiştir) 

 

Bu iki olay bize Hızır orucunun bir şükür orucu olduğunu gösteriyor.

Bir şükür orucu olan Hızır orucu aynı zamanda Hz. Hızır'ın şahsında yüce Yaratıcıdan bereket ve rahmet istemenin, esenlik ve kurtuluş dilemenin, dostluk ve dayanışma talep etmenin, paylaşım ve kardeşlikte buluşmanında orucudur.


 

Muhammedi candan sev ki
Aliye selman olasın
Ehl-ı beyte gönül ver ki
Aliye selman olasın

Muhammedi hazır bil ki
Can hakka nazır bil ki
Her gördüğün hızır bil ki
Aliye selman olasın

Muhammede gönül kat ki
Gah deyip rehbere yet ki
Bir gerçekten etek tut ki
Aliye selman olasın

Hasan ile girdim ceme
Hüseyin sırrımı deme
Müsahipsiz lokma yeme
Aliye selman olasın

Zeynel, bakır, cafer, kazım
Irızaya bağlı özüm
Hatırı kırma şahvazım
Aliye selman olasın

Takiye nakiye eriş
Askeride biter her ış
Mehdi sıratına karış
Aliye selman olasın

Hatayim özünü ırma
Bir gerçekten sözün ırma
Her ademe sırrın verme
Aliye selman olasın

Allah allah allah allah
Aliye selman olasın...

     *        *        *

 

Ali’yi seversen eylen dur turnam
Gönlünde kibiri silde öyle gel
Bu aşkın narına yanmak dilersen
Rehberin eteğin tutta öyle gel

Hızır ile yoldaş olayım dersen
Dertlerine derman bulayım dersen
Hak ile Hak olup gelmek istersen
Coşa gelde çarka girde öyle gel

 

 

 

 Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Ali’yi seversen eylen dur turnam Gönlünde kibiri silde öyle gel Bu aşkın narına yanmak dilersen Rehberin eteğin tutta öyle gel Hızır ile yoldaş olayım dersen Dertlerine derman bulayım dersen Hak ile Hak olup gelmek istersen Coşa gelde çarka girde öyle gel

Kaynak : http://turkulerimiz.biz/turku_sozleri-6160-Yaradan-askina-bir-semah-eyle-sozleri.html#.WJW75_K7JRs
Copyright © turkulerimiz

 

KUR’AN-I KERİM’DE HIZIR ALEYHİSSELÂM

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçmemekle birlikte müfessirler tarafından Hz. Hızır’a ait olduğu kabul edilen Kehf sûresindeki kıssa özetle şöyledir: Hz. Mûsâ (a.s.) genç adamına iki denizin birleştiği yere ulaşmaya karar verdiğini söyler, bunun üzerine beraberce yola çıkarlar. İki denizin birleştiği yere varınca yanlarına aldıkları kurutulmuş balığı bir kenarda unuturlar, balık da canlanarak denize atlar. Bir müddet sonra Mûsâ (a.s.) genç adamına azığı getirmesini söyler; fakat genç adam olup biteni hatırlayarak daha önce bunu Hz. Mûsâ’ya (a.s.) bildirmeyi unuttuğu için üzüntüsünü dile getirir.

Bunun üzerine Hz. Mûsâ (a.s.) aradıkları yerin orası olduğunu söyler ve geriye dönerler. Burada kendisine Allah tarafından “rahmet ve ilim” verilmiş olan sâlih bir kul ile karşılaşırlar. Hz. Mûsâ (a.s.), sahip olduğu ilimden kendisine de öğretmesi için onunla arkadaş olmak istediğini söyler; Kur’an’ın adını bildirmediği bu kişi, iç yüzüne vâkıf olamayacağı olaylar sebebiyle bu beraberliğe sabredemeyeceğini belirtirse de Hz. Mûsâ’nın (a.s.) ısrarı üzerine, meydana gelen olaylar hakkında açıklama yapmadıkça kendisine soru sormaması şartıyla teklifi kabul eder. Hz. Mûsâ’nın 8a.s.) bu şarta uyacağına dair söz vermesi üzerine yolculuğa başlarlar.

Bu zat önce bindikleri gemiyi deler, arkasından bir çocuğu öldürür, daha sonra da uğradıkları bir kasabanın halkı kendilerini misafir etmediği halde orada yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltir. Bu üç olayın her birinde Hz. Mûsâ (a.s.) arkadaşına davranışının sebebini sorar; arkadaşı da, “Ben sana benimle beraber olmaya sabredemezsin demedim mi?” diye uyarıda bulunur. Hz. Mûsâ (a.s.) özür dileyip yolculuğa devam etmelerini ister. Sâlih kul, birinci ve ikinci olaylardan sonra Hz. Mûsâ’nın (a.s.) ricasını kabul ederse de üçüncü olayda ayrılma vaktinin geldiğini söyler; bu arada söz konusu hadiselerle ilgili olarak davranışlarının sebeplerini de anlatır ve bunları Allah’ın emriyle yaptığını söyler

(Kehf Suresi)18 /60-82).

Âşık Mahzunî Şerif